” Een all inclusive wijk is een wijk waar talent en onbenut vermogen zo goed mogelijk worden gebruikt. Een wijk die zelf werk genereert. Zelf zorgtaken oppakt. Waar de mens en de bedoeling centraal staat. Waar de gemeenschap collectieve besparingen realiseert op de inkoop van energie, verzekeringen, onderhoud van woningen of openbaar groen. Een eigen lokaal fonds beheert. Een actief wijkbedrijf heeft. Een wijk als een levend geheel. In zo’n wijk willen mensen graag wonen.”

Structuurverandering is essentieel

Als je een wijk écht duurzaam, inclusief en levendig wilt maken, kom je niet meer weg met een top down, sectoraal groen- of welzijnsproject. Dan moet je de berg werk structureel en gezamenlijk gaan aanpakken. Hiervoor zijn nieuwe fysieke, sociale en economische structuren in de wijk nodig, zoals een wijkbedrijf, innovatiehubs of sociale ondernemingen. Deze visie vormt de basis van onze integrale aanpak, procesbegeleiding en educatieprogramma’s.

Wijkbedrijf

Het wijkbedrijf is zo’n nieuwe, dragende structuur in de wijk.
Het wijkbedrijf van de all inclusive wijk:

  1. organiseert onderlinge samenhang en ontmoeting in de wijk (community building)
  2. verbindt inwoners en systeempartners rond het werk dat gedaan moet worden
  3. organiseert integrale bedrijvigheid (publiek-privaat-particulier) om de wijk duurzaam, gezond en levendig te maken.
Bekijk de praktijkvoorbeelden
Bekijk de toolbox

Starterspakket

Wil je zelf aan de slag gaan? Ons starterspakket biedt handvatten om de procesaanpak van de all inclusive wijk praktisch in te vullen en er zelf mee aan de slag te gaan.

Basisboek de all inclusive wijk

Download ons e-book

In vijf stappen een all inclusive wijk bouwen

Download de PDF

Voorbeelden van participatie infrastructuur

Download de Infographic