Complexe opgaven vragen om een integrale aanpak

Met onze aanpak voor integrale gebiedsontwikkeling kunnen gemeenten, organisaties, bedrijven en wijkinitiatieven samen aan de slag met de berg werk die we moeten verzetten om de wijk te verduurzamen en complexe opgaven te realiseren.

Onze aanpak richt zich op het realiseren van structuurverandering in de wijk: het ontwikkelen van sociale netwerken en integrale bedrijvigheid. Hiermee kunnen inwoners en partners samen met complexe opgaven aan de slag. Het bewonersbelang staat daarbij altijd centraal.

De aanpak van de all inclusive wijk is gebaseerd op intrinsieke drijfveren van mensen: zingeving, verbinding, autonomie en meesterschap. Doordat iedereen kan bijdragen vanuit intrinsieke motivatie en talent, ontstaat er beweging en initiatief in de wijk.

De aanpak is geschikt voor:
1. pionierende overheden
2. maatschappelijke organisaties en bedrijven die willen innoveren
3. wijkinitiatieven die people, planet en profit willen verduurzamen.

Bij de aanpak hoort een toolbox met praktische instrumenten om inwoners te activeren, coalities te vormen, integrale plannen te maken, etc. De procesbegeleiding kan door de gemeente zelf of door een procesbegeleider van de all inclusive wijk verzorgd worden.

download de aanpak voor integrale gebiedsontwikkeling
ga naar de toolbox vol kennis en instrumenten
bekijk ons educatieprogramma
neem contact op voor meer informatie