Privacyverklaring

De all inclusive wijk  bewaart en verwerkt persoonsgegevens van klanten, relaties, cursisten, netwerkpartners en/of personen indien dit noodzakelijk is voor:

  • het uitvoeren van ons werk
  • het leggen en onderhouden van welgemeend contact
  • het voeren van een deugdelijke administratie
  • het voldoen aan wetten en regels
  • het historisch archief van ons bedrijf
  • gerechtvaardigd eigenbelang

Conform de AVG slaan wij niet meer gegevens op dan nodig is en hanteren wij een verwerkingsregister waarin wij gedetailleerd beschrijven welke persoonsgegevens wij in welke systemen bewaren en voor hoe lang, alsmede welke procedures wij hanteren voor het bewaren en wissen van deze persoonsgegevens. Klanten, relaties, belangstellenden, etc. kunnen dit verwerkingsregister opvragen en inzien en onze databeheerder desgewenst verzoeken persoonlijke gegevens te wissen. Ons verwerkingsregister kan telefonisch of per e-mail opgevraagd worden bij de databeheerder van Transitiereizen:

Patricia van der Haak
patricia@transitiereizen.nl
06-46.86.59.17

Wij hechten eraan om hier op te merken dat Transitiereizen juist een organisatie is die zich inzet om veranderingen in de economie en samenleving te realiseren die de noodzaak wegnemen om een AVG te willen hebben. Het laatste wat wij zouden willen is het oogsten van data en informatie van onze klanten en relaties met als enig doel daar zelf beter van te worden. Kernwaarden van ons bedrijf zijn transparantie, vertrouwen en wederkerigheid. Deze borgen naar onze mening op een veel krachtiger manier het voorkomen van misbruik van persoonsgegevens dan een verordening. Tenslotte willen wij opmerken dat wij wel persoonsgegevens kunnen wissen maar niet het verleden ongedaan kunnen maken.

Carla Onderdelinden en Patricia van der Haak

Transitiereizen VOF
Vondellaan 22
6824 ND Arnhem

september 2018

Aangezien u op dit moment een bezoeker bent van onze website, geven wij u hieronder inzicht in de wijze waarop onze website bezoekersgegevens verwerkt.

Cookies en Google Analytics

We volgen de pagina’s die u bezoekt via Google Analytics. We verzamelen geaggregeerde gegevens (met behulp van cookies) om te weten hoe onze website functioneert en welke pagina’s veel of weinig worden bekeken.

Wanneer u de website van Transitiereizen bezoekt, wordt er een klein bestand op de harde schijf van uw computer geplaatst (cookies). Cookies identificeren een internetgebruiker niet persoonlijk, maar de computer van een gebruiker wordt wel geïdentificeerd. We delen niet bewust informatie met bedrijven zoals Google. Alle door ons gebruikte IP-adressen zijn anoniem.

De meeste webbrowsers accepteren cookies automatisch, maar als u dat wilt, kunt u uw browser instellen om te voorkomen dat cookies automatisch worden geaccepteerd. Open de ‘help’-sectie van uw browser, waarin de verschillende opties voor het omgaan met cookies worden uitgelegd.

Downloads

Wij willen graag onze kennis delen. Zodoende kunnen bezoekers van onze site documenten, presentaties, factsheets, etc. downloaden. Wanneer u dit doet, vragen wij u soms om uw e-mailadres. Deze e-mailadressen slaan wij op in een Excel bestand. Wij doen dit om de mogelijkheid te hebben welgemeend contact met u te kunnen leggen of te onderhouden. Kennis delen doen wij namelijk mét mensen. Wanneer wij dit volledig ont-persoonlijkt zouden doen en er geen enkele relatie is of van rechtswege mag zijn, is er naar onze mening geen sprake meer van kennis delen maar van kennis weggeven.

Andere websites

Onze website bevat links naar andere websites, dit kunnen onze partners, YouTube-video’s of andere websites zijn. Ons privacybeleid is alleen van toepassing op de Transitiereizen website. Wanneer u deze links naar andere websites gebruikt, dient u ook hun privacybeleid te raadplegen om uzelf volledig te informeren met betrekking tot uw privacy.