Thema natuur & voedsel

Verlies van habitat en groen is een probleem dat in alle wijken en steden speelt. Het is belangrijk dat we hier met elkaar herstelwerk gaan doen. Stadslandbouw of samenwerking met lokale boeren, groene gevels, groene daken, bijen, vlinders, waterplekken, er zijn heel veel mogelijkheden om de wijk groen te maken. Ook de herinrichting / vergroenen van de openbare ruimte, bijvoorbeeld wanneer het riool vervangen wordt, kan heel goed in samenspraak met inwoners gebeuren, zowel in de planfase als in de uitvoering.

We werken in dit thema samen met Food Value, MijnTuinJouwTuin en met het Straatberaad.

Food Value

Een gezonde lokale voedselketens vormen dé sleutel tot herstel.
Food Value helpt boeren hun producten makkelijker lokaal te verkopen.
Meer info op www.foodvalue.nl

Mijn tuin Jouw tuin

Moestuinieren in de tuin van de ander.
https://mijntuinjouwtuin.nl/

Straatberaad

Meer bomen in de straat of meer parkeerplaatsen? Misschien kan het wel allebei. Het Straatberaad is een instrument om met elkaar in gesprek te gaan over de inrichting van de openbare ruimte. Essentie: slim combineren van wensen in plaats van keuzes maken. Bekijk de flyer Staatberaad

Neem contact met ons op
Lees meer over onze aanpak
Download onze instrumenten