Thema wonen, energie en klimaat

Het thema wonen, energie en klimaat kent opgaven als de aardgasvrije wijk, verduurzamen van onze woningen, CO2 reductie, vergroenen, maatregelen tegen droogte, hitte en regenwateroverlast. Het werk dat in de wijk gedaan moet worden om deze opgaven te realiseren, kunnen we met de aanpak van de all inclusive wijk integraal organiseren.

We werken in dit thema samen met ToekomstSterk  en het Straatberaad

Energietransitie in Zutphen

Hoe krijg je mensen in beweging om hun woning te verduurzamen? Wat is er nodig – naast urgentie en perspectief – om in beweging te komen? We zijn het de mensen zelf gaan vragen. Lees meer >>

Wijkbedrijf Nijmegen-Noord

In de verkenningsfase zijn potentie en behoeften binnen Nijmegen Noord in kaart gebracht en is er een start gemaakt met een nieuwe communicatie-infrastructuur. De verkenningsfase heeft het volgende opgeleverd: Download de PDF

Straatberaad

Het Straatberaad schetst een nieuw beeld van een duurzame leefomgeving aan de hand van diverse pijlers en ambitie scenario’s.
Lees meer over het Staatberaad >>

Contact opnemen
Bekijk onze toolbox
Cursussen en Workshops