Thema werk en welzijn

Het thema werk en welzijn kent opgaven als eenzaamheid, armoede, participatie, terugdringen van maatschappelijke kosten. In een all inclusive wijk hoeft niemand zich te vervelen, eenzaam te zijn of zonder geld te zitten. Met de aanpak van de all inclusive wijk kunnen we in de wijk reuring, gezelligheid én betaald werk organiseren. Er is namelijk ontzettend veel werk te doen in de wijk: alle huizen moeten verduurzaamd worden, ouderen blijven langer thuis wonen, we gaan materialen en spullen hergebruiken, etc. Iedereen een bijdrage leveren, groot of klein, betaald of vrijwillig. Dat doen we door wijkbedrijven te organiseren. Dé plek waar inwoners en werk met elkaar verbonden worden.

We werken in dit thema samen met Spectrum en ToekomstSterk.

Ons wijkbedrijf

Geschetst in een Infographic door Spectrum Download de Infographic (2MB)

Blog armoede en schuld

”Mensen met schulden worden steeds armer”.  Een voorbeeld van een systeemprobleem. Lees meer >>

Arnhem Geitenkamp

Vraag: kunnen we nieuwe functies voor een leegstaand schoolgebouw in de Geitenkamp ontwikkelen die bijdragen aan de ontwikkeling van de wijk? Lees meer >>

Wijkbedrijf

Een van de structuren van de all inclusive wijk is het wijkbedrijf. Het wijkbedrijf is een bedrijf van en voor inwoners. Een wijkbedrijf houdt zich bezig met communitybuilding, het organiseren van samenwerking met systeempartners en het initiëren van sociale ondernemingen en integrale hubs in de wijk (basisvoorzieningen zoals een zorghub, een mobiliteitshub, of een onderhoudshub). Het wijkbedrijf probeert het werk dat gedaan moet worden zoveel mogelijk in de wijk zelf te beleggen. Dit gebeurt door capaciteit en talent in de wijk te verbinden met opdrachten van systeempartners rond de maatschappelijke opgaven in de wijk. Hiervoor moet het wijkbedrijf het een en ander organiseren: projectgroepen, sociale ondernemingen, integrale hubs en basisvoorzieningen. Dit noemen we participatie-infrastructuur.

Het wijkbedrijf wordt professioneel gerund door een wijkondernemer. Dit is bij voorkeur iemand uit de wijk. Het is een betaalde baan. Andere rollen zijn: communitybuilder (verbinden van capaciteit en talent met werk), informatieverzamelaar (organiseren wijkdata mbt urgenties), verhalenverteller (inspireren, bewustworden mbt het duurzame perspectief). Het wijkbedrijf wordt integraal en ondernemend gefinancierd: door inwoners, gemeente, maatschappelijke organisaties en bedrijven. Het behoeft opstartfinanciering maar voorziet in principe in haar eigen inkomsten uit het werk dat door de systempartners ingelegd wordt.

Neem contact met ons op
Lees meer over onze aanpak
Download onze instrumenten om zelf aan de slag te gaan