Project omschrijving

Voorbeelden van participatie infrastructuur

Mensen willen graag samenwerken, van betekenis zijn, iets doen. Dat kan alleen als er in de wijk ook integrale plekken of netwerken zijn voor ontmoeten, leren en werken. Dit noemen we participatie infrastructuur of transitiehubs. Denk bijvoorbeeld aan een zorghub waar een ziekenhuis, een ziektekostenverzekeraar, de gemeente en inwoners samen een gezondheidsprogramma organiseren voor inwoners met obesitas of diabetes type 2.

Download de Infographic