Project omschrijving

Download de flyer straatberaad

Meer bomen in de straat of meer parkeerplaatsen? Misschien kan het wel allebei. Het Straatberaad is een instrument voor inwoners en gemeente om met elkaar in gesprek te gaan over de inrichting van de openbare ruimte. Het Straatberaad combineert de kennis van de gemeente en inwoners en waardeert alle belangen. Niet alleen de belangen van bewoners onderling, maar ook die van bewoners met lokale ondernemers, pandeigenaren en de gemeente.

De straat komt een aantal maal bijeen. Wat is ieders eigen belang? Wat is het gedeelde en algemene belang? Welke belangen kunnen slim gecombineerd worden zodat we en en kunnen doen en niet hoeven kiezen voor het één of het ander? Bijvoorbeeld: kunnen we ’s avonds parkeren en overdag spelen in de straat? Vervolgens wordt er een schets gemaakt voor de inrichting van de openbare ruimte die uiteindelijk als een gedragen voorstel aan de gemeente wordt overhandigd.

Download de flyer Straatberaad