Project omschrijving

Praatplaat: de loop der tijd

Door de tijd heen heeft de Nederlandse samenleving zich ontwikkeld. Van een samenleving waar de Kerk centraal in de gemeenschap stond, naar een samenleving waar het winkelcentrum het centrale punt is. Op dit moment ontstaat er weer wat nieuws: we vinden duurzaamheid steeds belangrijker. Daardoor ontstaan er in onze eigen omgeving nieuwe plekken waar we uit eigen beweging willen samenkomen om samen te werken aan een waardevolle economie, een inclusieve samenleving en een duurzame leefomgeving.

In deze praatplaat schetsen we de ontwikkeling van de samenleving door de tijd. We maken een korte reis door de ontwikkeling van ons bewustzijn en bijbehorende waardesystemen.

Download gratis praatplaat