Project omschrijving

Download de mindsetombuiger

De opgaven waar we voor staan (energietransitie, verduurzamen, tweedeling en armoede, zorg voor onze ouderen, etc.) vragen inzet van ons allemaal. We zullen in beweging moeten komen om samen naar een duurzame samenleving toe te werken.

Helaas kunnen we niet zomaar op een knopje drukken om de boel in beweging te brengen. De Nederlandse samenleving is daarvoor namelijk veel te divers. We hebben zeer diverse leefstijlen, overtuigingen en denkwijzen. De mindsetombuiger geeft aan wat je als gemeente of organisatie kunt doen om de juiste condities te scheppen voor het ontplooien van intitiatiefkracht. Zodat er beweging in de samenleving ontstaat op basis van intrinsieke motivatie in plaats van een beleidsmaatregel.