Project omschrijving

Aanpak integrale gebiedsontwikkeling

Deze aanpak is bedoeld voor pionierende gemeenten die samen met inwoners en partners aan de slag willen met complexe opgaven in een wijk of gebied. Bijvoorbeeld armoede, tweedeling, oplopende zorgkosten, eenzaamheid, energietransitie, verduurzamen van de leefomgeving, klimaatproblemen. De aanpak biedt een veilig speelveld voor samenwerking en nodigt mensen, overheden en bedrijven uit om op basis van intrinsieke drijfveren een bijdrage te leveren aan de opgaven in de wijk. Het bewonersbelang staat daarbij altijd centraal. Bij de aanpak hoort een toolbox met praktische instrumenten om inwoners te activeren, coalities te vormen, integrale plannen te maken, etc. De procesbegeleiding kan door de gemeente zelf verzorgd worden of door een procesbegeleider van de all inclusive wijk.

Download de aanpak voor integrale gebiedsontwikkeling. We vragen alleen je emailadres achter te laten.