Wat is de AIW

Toen de auto werd uitgevonden ging de overheid wegen aanleggen. Toen de gloeilamp
werd uitgevonden ging de overheid elektriciteitsnetten aanleggen. Nu de participatiesamenleving is uitgevonden adviseren wij de overheid om te investeren in participatie infrastructuur.
Patricia van der Haak
Conceptontwerper van de all inclusive wijk

Wij willen de all inclusive wijk op zoveel mogelijk plekken tot leven wekken. Deze plekken verbinden. Participatie-infrastructuur zoals lokale fondsen of wijkbedrijven organiseren. Waardevolle maatschappelijke businesscases ontwikkelen. Sociale ondernemingen in de wijk activeren die leiden tot meer zelfstandigheid en zelfvoorzienendheid. Praktijkvoorbeelden delen. Excursies organiseren. Kennis over wat wel en niet werkt doorgeven.

De all inclusive wijk is dan ook een concept, een netwerk, een praktijk en een leeromgeving.

Essentie van het concept is dat je een wijk of dorp als een bedrijf of een levend organisme gaat zien en collectief gaat ondernemen. Het concept bestaat uit een verhaal waarin we de werking van de all inclusive wijk beschrijven.

De all inclusive wijk is een holistisch concept. Bij alles wat wij doen stellen wij de mens en de bedoeling centraal. Wij werken duurzaam, integraal en kijken met een holistische blik naar de economie en samenleving. Eenheidsdenken, samenwerken, kennis delen, van waarde zijn, bijdragen vanuit intrinsieke motivatie zijn uitgangspunten.

Het concept is inclusief. Iedereen mag meedoen. Wij werken op basis van vertrouwen en eigen verantwoordelijkheid. Het netwerk kent heel bewust geen juridische structuur. We zijn een zwermorganisatie. In die zwerm zijn kleinere sociale netwerken actief, bijvoorbeeld in een wijk of binnen een thema.

Een kerngroep draagt zorg voor het netwerk, verbindt wijken en dorpen die mee willen doen en zorgt voor de doorontwikkeling van het concept (dienmodel). De bekostiging hiervan vindt plaats vanuit het verdienmodel (trainingen, opleidingen, publicaties, advies).

Kerngroep

Carla Onderdelinden (06-37.55.35.36)
Koen Weytingh (06-21.57.34.33)
Mona van Zelst (06-50.92.02.12)
Joost Kroes (06-21.81.46.16)
Patricia van der Haak (06-46.86.59.17)

De samenleving verandert, verander jij mee?

 

Vroeger stond de kerk centraal in de community, met als bedoeling een godsvruchtig leven te leiden.

 

Daarna kwam het winkelcentrum in het hart van de community, met als bedoeling een rijk leven te leiden.

 

Nu ontstaat weer iets nieuws: mensen zelf vormen het hart van de community, met als bedoeling een waardevol leven te leiden. Hier komt de all inclusive wijk om de hoek kijken. We proberen dit nieuwe speelveld te beschrijven en in de praktijk te ontwikkelen. Het community building is nog een beetje leeg en kaal. Dat komt omdat we hier nog veel te leren, te ontdekken, te ontwikkelen hebben. Doe je mee?

 

Wat levert de all inclusive wijk op? een voorbeeld

De wijk Paasberg Wellenstein in Arnhem (jaren ’30 wijk, 1.000 huizen) kan 2 miljoen besparen.

Latente urgentie: dakpannen, dakconstructies en kozijnen zijn structureel aan vervanging toe. (Stel: deze verbouwing kost € 20.000,- per huis). Hier ligt de komende tien jaar een klus van 20 miljoen euro…

Als we vanuit een wijkbedrijf collectief gaan inkopen en zo 10 procent op de aanneemprijs kunnen besparen en ook nog extra waarde kunnen toevoegen (bijvoorbeeld isolatie, zonnepanelen, groene daken, of het creëren van lokaal werk en stages), dan bespaart de wijk 2 miljoen euro én creëert duurzame en sociale waarde.

Wat is bijzonder aan de all inclusive wijk?

De all inclusive wijk maakt sociaal-economische innovatie en vernieuwing in wijken en dorpen mogelijk. Wij bieden:
Een procesaanpak om in wijken en dorpen te experimenteren met nieuwe vormen van gemeenschapseconomie. In deze aanpak verbinden we wat door de tijd verbroken is geraakt

  • we verbinden de systeemwereld met de leefwereld
  • we verbinden maatschappij met economie
  • we verbinden het fysieke met het sociale domein
  • we verbinden leren en ontwikkelen met proberen en doen

De all inclusive wijk is ondernemend. We voegen een ondernemende component toe aan het welzijnswerk en aan het burgerschap van mensen. We werken met businesscases waar het belang en verlangen van de community altijd centraal staat.

De all inclusive wijk positioneert wijken en dorpen als een levend geheel of een organisatie; met een stem, een gezicht, een belang en een verlangen. Hierdoor wordt het mogelijk om als wijk of dorp collectief, structureel en professioneel producten en diensten in te kopen of zelf te organiseren. Denk aan energie, verzekeringen, onderhoud, voedsel, zorg, etc. Hierdoor is een besparing van vele miljoenen mogelijk op de vaste lasten van een community. De businessmodellen die hieronder liggen, zijn meervoudig en genereren werk, geluk, schoonheid, zingeving, scholing, sociale cohesie, duurzame economie en inclusiviteit.

De all inclusive wijk is een holistisch concept. Integraal, inclusief, duurzaam, organisch.

Vertegenwoordigt de all inclusive wijk alle mensen in een wijk of dorp?

Nee. De all inclusive wijk vertegenwoordigt de mensen en organisaties die meedoen, de coalities. Wel is het zo dat alle mensen van het werk van de coalities kunnen profiteren. Iedereen kan zich aansluiten.

Download het e-book de all inclusive wijk

X