Opening Wijkbedrijf DAZO in het Spijkerkwartier in Arnhem

Op 14 september was de feestelijke opening van een nieuwe ruimte in het Spijkerkwartier in Arnhem DAZO (voorheen bekend als de Broedplaats). DAZO is een ontmoetingsplek voor ondernemende wijkbewoners. Hier kunnen initiatieven uitgroeien tot ondernemingen. Het is een plaats om te dromen, netwerken, experimenteren en om ideeën verder te ontwikkelen. Ook is er ruimte voor kleinere activiteiten, georganiseerd door wijkbewoners, zoals workshops, lezingen en creatieve activiteiten. 

DAZO is voortgekomen uit De Blauwe Wijk Economie (DBWE). DBWE zet zich in voor een leefbaarder en duurzamer klimaat in het Spijkerkwartier in Arnhem. DAZO stimuleert wijkbewoners, waardoor al een aantal ondernemingen van de grond is gekomen, zoals Spijkerbed, het Buurt-Groen-Bedrijf, mo, Spijkerenergie, Spijkerdesign en het Plantenasiel. 

Meer informatie: deblauwewijkeconomie@gmail.com 

 

Photo

Photo