Hoe wij werken

Anders kijken: integraal en inclusief

De all inclusive wijk is een holistisch concept en gaat uit van eenheidsdenken, waardecreatie en systemische balans. Dat geeft een heel andere kijk op wat er is en wat er kan in een wijk of dorp.

Wat is nu het verschil tussen ”gewoon” welzijnswerk, ”gewone” gebiedsontwikkeling en het werk van de all inclusive wijk?

Wij zien een wijk of dorp als een geheel. Als een levend organisme dat enerzijds voeding en verzorging nodig heeft en anderzijds waarde creëert. Door een wijk of dorp te zien als een geheel, als een bedrijf of een organisatie, zie je nieuwe mogelijkheden. Denk aan het collectief inkopen van zorg, energie, wifi. Of denk aan zelf energie, voedsel, werkgelegenheid produceren. Hierdoor kunnen de vaste lasten van inwoners enorm dalen en leveranciers zoals een gemeente of maatschappelijke organisaties dikwijls veel geld besparen. Ook ontstaan er kansen voor commerciële bedrijven om als prefered supplier met een all inclusive wijk te gaan samenwerken (service design) en community based arrangementen te ontwikkelen bijvoorbeeld rond verzekeringen, onderhoud woningen, Internet of Things, boodschappen, vervoer, etc.

Anders denken: verbinden van sociale en fysieke doelen en verbinden van netwerken

Het is vaak best lastig is om sociale doelen in een wijk te realiseren. Bijvoorbeeld het verminderen van armoede of het creëren van werkgelegenheid. Maar wanneer je dergelijke sociale doelen verbindt aan een fysieke opgave, ontstaan er vaak een heleboel nieuwe mogelijkheden. Bijvoorbeeld: wanneer het riool in een wijk vervangen moet worden, kan daaromheen lokaal werk georganiseerd worden. Door dit soort verbindingen aan te brengen in de businesscase gaat een opdrachtgever niet alleen werk creëren, maar ook zelf kosten besparen.

Wij proberen ”te dansen door de schalen”. Operationele, tactische en strategische netwerken met elkaar te verbinden. Samenwerken van buurthuis tot boardroom. Daarin ligt een belangrijke succesfactor voor cocreatieprocessen met een grote realisatiekracht.

Anders werken: leefwereld en systeemwereld gaan echt samenwerken

Het idee van de all inclusive wijk is dat je participatie-infrastructuur inweeft in een wijk of dorp. Hierdoor kan blijvende en professionele samenwerking ontstaan tussen inwoners, gemeente, organisaties en bedrijven. Wanneer inwoners zich verenigen in een wijkbedrijf, worden zij een professionele partij in de samenwerking met bedrijven, de gemeente en organisaties die in de wijk actief zijn. Op deze manier kunnen de leefwereld en de systeemwereld echt met elkaar gaan samenwerken. Centraal staat altijd de wens van of de urgentie in de community.

Wanneer een all inclusive wijk een beetje op stoom komt, ontstaat er dan ook vaak de behoefte aan een professioneel wijkbedrijf en een wijkondernemer. Of aan een lokaal fonds, een lokale munt, een wijkwijsheidsraad, een leeromgeving of een wijkboekhouding.

De all inclusive wijken experimenteren dan ook volop met het inweven van dit soort participatie-infrastructuur waarmee de leefwereld en de systeemwereld echt kunnen gaan samenwerken.

X