Gebiedsprofiel Nijmegen – Noord beschikbaar

Sinds mei 2017 hebben de inwoners van Nijmegen Noord de beschikking over een gebiedsprofiel. Dit is eerste stap op weg naar een all inclusive wijk en een wij(k)bedrijf. Het gebiedsprofiel geeft inzicht in de potentie van het gebied. Uit het profiel komt naar voren dat de wijk de potentie heeft om per jaar € 5,26 miljoen in de wijk te behouden. Zo is er alleen al een besparing van € 1,3 miljoen op woonlasten mogelijk. Met behulp van een wijkbedrijf kan dit bedrag binnen de community behouden worden en wordt er ook nog eens 42 fte aan werk in de wijk gerealiseerd. De gemeente Nijmegen heeft een financiële bijdrage geleverd aan deze verkenningsfase. De initiatiefnemers Leonie Schuur, Odilia Kortsmit en Mona van Zelst gaan verder in gesprek met de gemeente en samenwerkingspartners over het opstarten van een aantal businesscases die in het profiel als kansrijk aangemerkt worden.

Download het gebiedsprofiel Nijmegen Noord