Eigen initiatieven

De kerngroep van de all inclusive wijk ontwikkelt participatie-infrastructuur met behulp van zogenoemde maatschappelijke calls. Binnen een call proberen we belanghebbenden en financiers te verenigen om projecten en producten te realiseren. Ook hebben we een eigen wijkbedrijf in Zwolle waar we pionieren met businessmodellen en methodieken om mensen te activeren. Tenslotte ontwikkelen we zelf de meer complexe businesscases.

Wijbedrijf Dieze in Zwolle

Samen met de bewoners van de wijk Dieze in Zwolle, de stichting Blauwvinger Energie uit Zwolle en Zwolse bedrijven verenigd in DORZ heeft ToekomstSterk het Coöperatief WijBedrijf Dieze opgericht. Het WijBedrijf is van, door en voor alle bewoners van Dieze. Het Wijbedrijf is een bedrijf gericht op de duurzame ontwikkeling van de wijk. Het kan ingezet worden voor energie, water, zorg, voedsel, onderhoud van openbare ruimte, etc. Daar waar bewoners behoefte aan hebben en waar ze een business case voor bedenken en willen uitvoeren.

Voor de oprichting heeft de gemeente Zwolle subsidie gegeven voor het project ‘energie als motor voor burgerkracht’ aan Blauwvinger Energie. Doel van het project is 500 woningen in de wijk voorzien van zonnepanelen dat leidt tot een verlaging van de woonlasten en versterking van de sociale structuren in de wijk.

www.wijbedrijfdieze.nl

Download de flyer WIJKBEDRIJF

contactpersoon: Joost Kroes

Wijkboekhouding

In 2015 en 2016 hebben we samen met Frans Beurskens een prototype ontwikkeld van de wijkboekhouding. Een publieksvriendelijke website waar op wijkniveau overzichten worden gepubliceerd van allerhande bouwstenen voor waardecreatie, projecten en businessmodellen. De wijkboekhouding is één grote ”wist u dat …?” Daarnaast geeft de wijkboekhouding ook inzicht in de geld en waardestromen die een wijk in en uit gaan en inzicht in de gemeentebegroting, vertaalt per wijk of dorp.
Tot ons verdriet is Frans Beurskens eind 2016 onverwacht overleden. Momenteel zijn wij in gesprek met een aantal mensen over de overdracht en doorstart van dit product.

www.wijkboekhouding.nl

contactpersoon: Patricia van der Haak

Het cocreatie-akkoord

Het cocreatie-akkoord is een aanpak voor democratische innovatie. De gemeenteraadverkiezingen van 2018 en het coalitie-akkoord dat daaruit voortkomt, vormen een mooie stepstone voor de gemeenteraad om te experimenteren met democratische vernieuwing.
De essentie van deze aanpak is om na de verkiezingengeen coalitie-akkoord maar een cocreatie-akkoord te maken op een of meer thema’s of urgente opgaven. Politiek én verbonden en belanghebbende partijen uit de gemeenschap maken samen zo’n cocreatie akkoord. Hierin wordt de vorming van een aantal maatschappelijke coöperaties geregeld. Deze coöperaties gaan vervolgens in cocreatie (inhoudelijk en financieel) aan de slag met het thema of de opgave.
Wij zoeken gemeenten die met ons in gesprek willen over deze aanpak. Wij hebben behoefte om samen te onderzoeken wat er nodig is om met dit idee praktijkervaring op te doen.

contactpersoon: Patricia van der Haak

Download de flyer het cocreatie-akkoord

Maatschappelijke R&D

De all inclusive wijken bieden een prachtig speelveld voor maatschappelijke R&D. We hebben met elkaar nog veel te leren en onderling uit te wisselen op het gebied van wat werkt wel en niet, impactmetingen, veerkracht, sociale innovatie, systeeminnovatie, ontwikkelen van instrumenten, methodiek, etc. Wij komen dan ook graag in contact met partijen die samen met ons onderzoek naar deze thema’s willen doen.

CONTACT

X