Opening Wijkbedrijf DAZO in het Spijkerkwartier in Arnhem

Op 14 september was de feestelijke opening van een nieuwe ruimte in het Spijkerkwartier in Arnhem DAZO (voorheen bekend als de Broedplaats). DAZO is een ontmoetingsplek voor ondernemende wijkbewoners. Hier kunnen initiatieven uitgroeien tot ondernemingen. Het is een plaats om te dromen, netwerken, experimenteren en om ideeën verder te ontwikkelen. Ook is er ruimte voor kleinere activiteiten, georganiseerd door wijkbewoners, zoals workshops, lezingen en creatieve activiteiten. 

Continue reading “Opening Wijkbedrijf DAZO in het Spijkerkwartier in Arnhem”

Club van Boedapest krijgt Luxembourg Peace Prize

budapestOp 30 juni is the Luxembourg Peace Prize 2017 uitgereikt aan Ervin László en alle leden van de Club van Boedapest. De Club van Boedapest is een internationale organisatie die in 1993 is opgericht en een transformatie naar een duurzame wereld voorstaat. De oprichter, Ervin László, heeft een holistische visie waarin hij uitgaat van heelheid. De wereld is in zijn visie één.

Daarom gaat het in de toekomst vooral om samenwerking / co-creatie. Ervin László pleit voor een nieuw bewustzijn dat ons hierin verder helpt. Het Veerhuis is de thuisbasis voor de Nederlandse afdeling van De Club van Boedapest en ook de ”veerman” Henry Mentink, is verbonden met deze organisatie.

De prijs is een prachtige aanmoediging voor het werk van de Club van Boedapest en de ontwikkeling van het Veerhuis in Varik. Het Veerhuis heeft de ambitie om een nationaal en internationaal centrum te zijn voor de nieuwe economie.

Meer informatie:

www.veerhuis.nl

www.luxembourgpeaceprize.org

Businessbingo in de Honigfabriek in Nijmegen

Op 6 juli verzorgde de all inclusive wijk de workshop businessbingo op het zomercongres van Spectrum ”Klein Verzet, Groot Geluk”. Businessbingo geeft informatie over thema’s en kernbegrippen rond sociale innovatie en sociale ondernemingen in wijken en dorpen. Aan de orde kwamen begrippen als social enterprises, social assets, maatschappelijke businessmodellen, cocreatie, wijkbedrijf, wijkondernemer, lokale fondsen.

Continue reading “Businessbingo in de Honigfabriek in Nijmegen”

Gebiedsprofiel Nijmegen – Noord beschikbaar

Sinds mei 2017 hebben de inwoners van Nijmegen Noord de beschikking over een gebiedsprofiel. Dit is eerste stap op weg naar een all inclusive wijk en een wij(k)bedrijf. Het gebiedsprofiel geeft inzicht in de potentie van het gebied. Uit het profiel komt naar voren dat de wijk de potentie heeft om per jaar € 5,26 miljoen in de wijk te behouden. Zo is er alleen al een besparing van € 1,3 miljoen op woonlasten mogelijk. Met behulp van een wijkbedrijf kan dit bedrag binnen de community behouden worden en wordt er ook nog eens 42 fte aan werk in de wijk gerealiseerd. De gemeente Nijmegen heeft een financiële bijdrage geleverd aan deze verkenningsfase. De initiatiefnemers Leonie Schuur, Odilia Kortsmit en Mona van Zelst gaan verder in gesprek met de gemeente en samenwerkingspartners over het opstarten van een aantal businesscases die in het profiel als kansrijk aangemerkt worden.

Download het gebiedsprofiel Nijmegen Noord

Idee: studentenfonds Paasberg Arnhem

In de wijk Paasberg in Arnhem is een pril ideetje opgedoken om te onderzoeken of het mogelijk is een studentenfonds te organiseren. Ongeveer twintig jaar geleden begon deze wijk zich te verjongen. De jonge gezinnen van toen zijn inmiddels gezinnen met studerende kinderen. En nog steeds is de wijk aantrekkelijk voor jonge gezinnen. Mede door de introductie van het leenstelsel kwam de vraag op of er draagvlak in de community is om een eigen studiefonds op te richten dat studenten uit deze wijk financieel ondersteunt? Mogelijk samen met enkele omringende wijken.

Nieuw: de strippenkaart

In een cocreatieproces weet je als gemeente of maatschappelijke organisatie van te voren niet welke ondersteuning op welk moment nodig is. Voor deze organisaties introduceren wij de strippenkaart. De strippenkaart is een nog niet ingevulde urenpot. Hiermee kan op elk moment expertise vanuit het netwerk van de all inclusive wijk ingebracht worden in een cocreatieproces. Denk aan het maken van een businessmodel voor een sociale onderneming, een training, een stukje procesbegeleiding in de wijk, een gesprek met een inwonersinitiatief, een presentatie voor management, activeren van inwoners, etc.

Continue reading “Nieuw: de strippenkaart”

Website de all inclusive wijk online

Deze maand lanceren we de website van de all inclusive wijk. Een platform waar we kennis willen delen, wijken en dorpen, wijkbedrijven en wijkondernemers podium willen geven. De komende maanden gaan we kijken wat werkt en niet werkt, wat onze bezoekers interessant vinden en gaan we verder ontdekken wat een prettige manier van communiceren is. Samen bouwen we verder aan inclusieve wijken en dorpen, waardevolle wijkbedrijven en een duurzame leefomgeving. Veel dank voor de ontwerper van de site: Zoran Stojanovic.