Een all inclusive wijk is een wijk waar talent en onbenut vermogen zo goed mogelijk worden gebruikt. Een wijk die zelf werk genereert. Zelf zorgtaken oppakt. Waar de mens centraal staat. Waar de gemeenschap collectieve besparingen realiseert op de inkoop van energie, verzekeringen, onderhoud van woningen of openbaar groen. Een eigen lokaal fonds beheert. Een actief wijkbedrijf heeft. Een wijk als een levend geheel. In zo'n wijk willen mensen graag wonen.

BIJ ALLES WAT WIJ DOEN STELLEN WIJ DE MENS EN DE BEDOELING CENTRAAL

eigenlijk leert de all inclusive wijk hoe je als een gemeenschap samen kunt leven

Er groeit iets nieuws:
een waardevolle economie, een inclusieve samenleving
en een duurzame leefomgeving

Wijken en dorpen

Eigenlijk leert de all inclusive wijk hoe je als een gemeenschap samen kunt leven.
Carla Onderdelinden
Netwerkbouwer en trainer van de all inclusive wijk
Pionieren is learning by doing.
Mona van Zelst
Ambassadeur van de all inclusive wijk

Het begint met een wens of urgentie

Een all inclusive wijk ziet een wijk niet langer als een verzameling losse huishoudens maar als een bedrijf of een organisatie waar samengewerkt wordt. Dit geeft eindeloze mogelijkheden om als wijk collectief geld te besparen, samen te ondernemen of samen te investeren. Het begint vaak met het verlangen van een organisatie of groepje mensen om ”iets” aan te pakken in een wijk of dorp. Dit kan een fysieke urgentie zijn (bijvoorbeeld groot onderhoud van woningen) of een verlangen (duurzaam energie opwekken of werkloosheid aanpakken).

Ga samen kosten besparen door collectief in te kopen, bijvoorbeeld wifi, verzekeringen, voedsel, energie, onderhoud woningen (social services organiseren).

Ga samen ondernemen en onbenut vermogen in je wijk activeren (social enterprises organiseren, bijvoorbeeld een bakkerij, bijles, wasserij, klussenbedrijf).

Ga samen investeren in collectief bezit om zelfstandig en onafhankelijk te worden, bijvoorbeeld een windmolen, vastgoed, een lokaal fonds.

Spijkerkwartier Arnhem

In het Spijkerkwartier in Arnhem begon het eind 2012 met het burger-energie-initiatief Spijkerenergie. Een aantal bewoners ging samen aan de slag om een aantal woningen van zonnepanelen te voorzien. Initiator Patrick Hoogenbosch zag dat er naast het thema energie nog vele mogelijkheden waren om de wijk te verduurzamen. Met kennis vanuit the Blue Economy, het Share Value Centre en met nieuwe businessmodellen wordt er nu gebouwd aan een circulaire inclusieve wijkeconomie. Er ontstaat een organisch netwerk van maatschappelijke bedrijfjes, zoals Spijkerbed, BuurtGroenBedrijf en Spijkerzwam. Vanuit de droom van de buurtbewoners en het belang van de stakeholders, als de gemeente, de bedrijven en de kennisinstellingen, wordt gewerkt aan dit gezamenlijke lonkend perspectief. Inmiddels is er een lange lijst van ambities.

Nijmegen Noord

De wijk Nijmegen Noord heeft een zorgerf dat midden in de natuur ligt. Hier werkt een aantal zorgverleners in verschillende boerderijen op een landgoed, onder wie Odilia Kortsmit. Zij raakte in gesprek met de huisartsen en ander eerstelijns zorgverleners om op het zorgerf meer met het groen en de mensen in de buurt te gaan doen. Positieve gezondheid en preventie staan op de agenda. In de energie van het project dat ontstond, ontwikkelen zich nu ook andere initiatieven in de wijk. Er is een gebiedsprofiel gemaakt dat aangeeft waar kansen liggen voor samenwerking en sociaal ondernemen. Het kan zomaar zijn dat hier de komende jaren een echt wijkbedrijf gaat ontstaan.

Download het gebiedsprofiel Nijmegen Noord

Deltabuurt Deventer

In de Deltabuurt in Deventer was een totaal verouderd warmtenet aanleiding om als gemeenschap in beweging te komen. De warmwaterleidingen in een aantal jaren ´60 koopflats in een weinig draagkrachtige wijk waren zo oud dat het verwarmingssysteem steeds uitviel. De reparatiekosten (en daarmee de servicekosten) liepen op. Voor het vernieuwen van het systeem hadden de VVE’s onvoldoende kapitaal. De oplossing waar nu aan gewerkt wordt, ligt in een ander businessmodel: het onderhoud van alle flats wordt ondergebracht een coöperatie. De efficiencyslag die zo gemaakt kan worden brengt zoveel financiële ruimte dat het warmtenet vernieuwd kan worden zonder dat de servicekosten verder omhoog gaan.

Download de casus deltabuurt deventer

Het speelveld van de markt werkt steeds minder goed. Dat merken we in de zorg, in het winkelcentrum, in het onderwijs, op de arbeidsmarkt, aan het klimaat … eigenlijk overal. Wij zien dat er naast de markt een nieuw speelveld ontstaat. Een gemeenschapseconomie waar niet het geld maar het leven en welzijn van de mensen centraal staat. Wij noemen dit speelveld de all inclusive wijk. Op dit speelveld gaan inwoners, organisaties en bedrijven samenwerken aan een inclusieve samenleving, een waardevolle economie en een duurzame leefomgeving.

Download het e-book de all inclusive wijk

MEEDOEN

 

All inclusive wijken en dorpen:

 

wijk/dorp/stad thema
Arnhem, Klarendal social enterprises
Arnhem, Spijkerkwartier blue economy, nieuwe businessmodellen
Arnhem, Paasberg voedselproductie
Deventer, Deltabuurt cooperatief Wijbedrijf warmetnet
Neerijnen, Varik democratische vernieuwing, village trade centre
Nijmegen, Bottendaal Bottendaals Energie Kollectief
Nijmegen, Hengstdal energie, social enterprises
Nijmegen, Lent onderwijs, sport
Nijmegen, Oosterhout zorg verbinden met natuur / holistische zorg
Nijmegen, West community based zorg / positieve gezondheidszorg
Overbetuwe, Driel community based onderwijs
Wijchen, Alverna social enterprises
Zevenaar, Zevenaar holistische zorg, succesleven happiness valley
Zwolle, Dieze sociale innovatie, gebiedsontwikkeling
Zwolle, Hanzeland sociale innovatie, energie

Download de flyer WIJKBEDRIJF

Download voorbeeld businessmodel het hophuis

Ga naar de WIJKBOEKHOUDING

Wij organiseren cocreatieprocessen
van buurthuis tot boardroom
van businessmodel tot belangencoalitie

AANPAK EN ADVIES

Het mooiste van mijn werk als wijkondernemer is om sociale ondernemingen in mijn wijk te activeren met dat wat de mensen niet wisten dat ze al hadden.
Patrick Hoogenbosch
Wijkondernemer blauwe wijkeconomie in het Spijkerkwartier in Arnhem
Het WijBedrijf in de wijk Dieze in Zwolle is van, door en voor alle bewoners van Dieze. Het is een coöperatie voor duurzame ontwikkeling van de wijk. Het kan ingezet worden voor energie, water, zorg, voedsel, onderhoud van openbare ruimte, etc. Daar waar bewoners behoefte aan hebben en waar ze een business case voor bedenken en willen uitvoeren.
Joost Kroes
Wijkondernemer van het Wijbedrijf in Dieze, Zwolle

De adviesgroep van de all inclusive wijk organiseert en begeleidt cocreatieprocessen in wijken en dorpen. Wij werken van buurthuis tot boardroom. We doen dat met behulp van onze all inclusive aanpak. Deze aanpak is bedoeld voor initiatieven, gemeenten en organisaties die het experiment zoeken en in cocreatie aan de slag willen met een sociaal doel of een fysieke opgave in een wijk of dorp.

De all inclusive aanpak is holistisch en ziet de wijk als een waardevol, levend geheel waar alle ingrediënten voor welvaart en welzijn al aanwezig zijn. De eerste stap van onze aanpak is dan ook het inventariseren van deze ingrediënten.

Wij werken samen met een netwerk van specialisten in de nieuwe economie die verbonden zijn met het netwerk en de praktijk van de all inclusive wijk.

Afhankelijk van de complexiteit van het cocreatieproces, project of businesscase kan het wenselijk zijn om een leer-doe Community of Practice in te zetten als uitvoeringsinstrument van het gehele proces.

stap 1

Verkennen opgave mbv een gebiedsprofiel: In kaart brengen van mensen, materialen, netwerk, fysieke, sociale en cultuurinformatie rond een opgave in een gebied.

stap 2

Voorbereiden opgave: benoemen bedoeling en benodigde capaciteit, materialen, mensen, organisaties; verdiepen informatie en alle benodigde bouwstenen verbinden tot een belangencoalitie en een businesscase die draagvlak heeft in de community.

stap 3

Uitvoeren opgave: Samenwerken, monitoren, leren, vallen en weer opstaan, communiceren, bijstellen, afstemmen, realiseren, waardecreatie, groeien, hulpbronnen aantrekken, borgen.

Voor wie?

1. Wij werken voor gemeenten en organisaties die in cocreatie beleidsdoelstellingen in een wijk of dorp willen realiseren (het initiatief komt dan uit de systeemwereld).

 • Denk aan het organiseren van een dementievriendelijke wijk, positieve gezondheid, leefbaarheid, duurzame energie, afkoppelen gasnet, renovatie huurwoningen, integrale gebiedsontwikkeling, omgevingswet, etc.

2. Wij werken voor bottom up initiatieven die sociale doelen en fysieke opgaven willen realiseren (het initiatief komt dan uit de leefwereld).

 • Denk aan burgerinitiatieven rondom windmolens en zonnepanelen, warmtenetten, VVE’s, sportverenigingen, het overnemen van de exploitatie van een zwembad, ontwikkelen van community vastgoed, etc.

 

Kenmerken van de all inclusive aanpak

Cocreatie. Leren en doen. Integraal, duurzaam en transparant werken. Verbinden van de leefwereld en de systeemwereld. Verbinden van fysieke en sociale doelen. Het collectief belang centraal stellen. Draagvlak, Communitybuilding. Nieuwe businessmodellen. Continuïteit. Coöperatief wijkbedrijf. Aandacht hebben voor de menselijke maat en onderstroom. Aandacht voor achterliggende behoeften aan organisatie-ontwikkeling (weerstand, oude patronen, waarde-oriëntaties). Samenwerken. Experimenteren. Pionieren. Durven. Doen.

Meer informatie en contact

Bel of mail ons voor meer informatie of een kennismakingsgesprek.

 • Carla Onderdelinden (06-37.55.35.36)
 • Koen Weytingh (06-21.57.34.33)
 • Joost Kroes (06-21.81.46.16)
 • Patricia van der Haak (06-46.86.59.17)

 

CONTACT

Download het e-book de all inclusive wijk

Download de flyer WIJKBEDRIJF

Download de all inclusive aanpak

Wanneer je een droom hebt die groter is dan jezelf,
ontstaat er ruimte voor samenwerken ...

CURSUSAANBOD

Alle grote bedrijven weten dat ze moeten veranderen maar ze weten echt niet hoe. Juist door in de wijk verbinding te zoeken met de mensen en kleine initiatieven, ontstaat er vanuit het kleins iets groots en werkends waardoor organisaties zoals een gemeente of een woningbouwcorporatie zelf ook kunnen transformeren.
Odilia Kortsmit
Wijkondernemer van de all inclusive wijk Nijmegen Noord (Oosterhout)
Wijkondernemers zijn de motortjes voor levendige all inclusive wijken. Zij organiseren projecten, sociale ondernemingen en belangencoalities rond wensen en urgenties in het gebied. Soms komt het initiatief uit de wijk zelf, soms uit een organisatie die in de wijk actief is, zoals een gemeente, woningbouwcorporatie of een zorgleverancier. Een prachtig netwerk.
Mona van Zelst
Ambassadeur van de all inclusive wijk

Excursie naar een all inclusive wijk

Excursie van een dagdeel naar een all inclusive wijk. We bezoeken een social enterprise of wijkbedrijf. Gaan in gesprek met de wijkondernemer over businessmodellen, communitybuilding, grote ambities en kleine stappen. Workshop businessbingo. Doelgroep: gemeenten, organisaties en bedrijven die samenwerking zoeken met burgerinitiatieven en sociale ondernemingen en eens lekker een middag buiten willen kijken en praten met pioniers. Groepsgrootte maximaal 10 personen, prijs op aanvraag.

 • Het Wijbedrijf Dieze in Zwolle
 • De Blauwe Wijkeconomie in het Spijkerkwartier in Arnhem
 • Social enterprise De Wasplaats in de wijk Klarendal in Arnhem
 • Verbinden van gezondheid en natuur in Nijmegen Noord

 

Workshops

Social business canvas

In deze workshop van een dag ga je samen met een van onze businessbakkers de contouren schetsen van een businessplan voor een sociale onderneming. Doelgroep: prille netwerkjes van wijkbewoners en/of welzijnsorganisaties die overwegen een project of sociale onderneming in een wijk op te starten en op zoek zijn naar organisatiekracht, financiering en netwerkpartners.

Businessbingo

Wat zijn sociale ondernemingen? Wat doen ze? Wat is het voordeel voor een wijk? Kan je zelf een sociale onderneming beginnen? Businessbingo is een vrolijke mix van college, dialoog en spel. Het is echt bingo: iedereen krijgt een bingokaart met achtergrondinformatie en trefwoorden over sociale ondernemingen en sociale innovatie. We trekken de trefwoorden die we vervolgens toelichten of in onderlinge dialoog bespreken.

 • coaching, workshops, opleidingen
 • aanpak de all inclusive wijk
 • leer-doe CoP en transitie arena
 • conceptontwikkeling, maatschappelijke R&D

 

Presentaties en gastcolleges

In het netwerk van de all inclusive wijk zit enorm veel kennis en praktijkervaring. We willen deze kennis overdragen. Hoe je all inclusive wijken en dorpen kunt organiseren. Netwerken kunt bouwen, waardevolle businesscases kunt maken, mensen kunt activeren, wijkbedrijven kunt organiseren, ruimte kunt maken voor vernieuwing in je eigen organisatie, cocreatieprocessen kunt oplijnen. We kunnen vertellen over onze ervaringen met pionieren en transitie, over methodieken of over de weerbarstigheid van samenwerken.

 • Cocreatieprocessen in de wijk
 • Basispresentatie over de all inclusive wijk
 • Netwerken en allianties bouwen: van boardroom tot buurthuis
 • Participatie-infrastructuur, veerkracht en community building
 • Integrale gebiedsontwikkeling en maatschappelijke businesscases

 

Meerdaagse leergangen

Leergang nieuwe economie

Ben jij een pionier? Bezig met vernieuwing? Zie je dat er andere vormen nodig zijn? In je organisatie? In de manier waarop je samenwerkt met partners? Ben je zelf in ontwikkeling? Wil je anders kijken? Integraal. Wil je anders denken? Inclusief en Duurzaam. Wil je anders doen? Cocreëren. Ben jij zo iemand? Dan heb je een prachtig maar weerbarstig pad gekozen. Het pad van de pionier. De leergang nieuwe economie is een 7-daagse leergang voor pioniers die werken aan de ontwikkeling van een inclusieve, waardevolle en duurzame economie en samenleving. Om in te ademen en uit te blazen.

Leergang inclusieve wijkeconomie

Steeds meer gemeenten zien het belang burgerparticipatie en bewonersinitiatieven. Willen daaraan ruimte geven en bijdragen. Goed kunnen samenwerken wordt steeds belangrijker. Denk aan de invoering van de Omgevingswet, de energietransitie, ontkoppeling riolering, armoedebeleid, dementievriendelijke wijk en democratische vernieuwing. Maar hoe doe je dat nou? Waar begin je? Hoe organiseer je samenwerking? Hoe kun je integraal werken? De 7-daagse leergang inclusieve wijkeconomie biedt een antwoord op deze en andere vragen. Doelgroep: gemeente ambtenaren die werken in het fysieke en het sociale domein.

Leer-doe community of practice voor je wijk

Wij organiseren wijk-CoP’s, (Communities of Practice) met de bedoeling de samenwerking aan inclusieve, waardevolle en duurzame wijken te begeleiden in een toegankelijke leer- werkomgeving. De CoP vormt een samenwerkings/leertraject waarin je samen in een wijk aan de slag gaat met een vraagstuk en tegelijkertijd ook samen een leertraject aangaat. Een cocreatieproces en een training in één. Doelgroep: gemeenten, woningbouwcorporaties, zorg- en welzijnsorganisaties. Inwoners doen gratis mee.

Hallo Leefwereld!

Driedaagse training waarin je leert hoe je goed kunt samenwerken met burgerinitiatieven. Doelgroep: gemeenteambtenaren die vaardigheden willen ontwikkelen en nieuwe instrumenten willen gebruiken om inwoners regie te geven over hun eigen buurt.

 

Aanmelden en contact

Heb je interesse in een van onze excursies, workshops, presentaties of leergangen? Bel of mail ons voor meer informatie, cursusdata, prijsopgave, in company of maatwerkwensen. Voor de meerdaagse leergangen organiseren we regelmatig informatieavonden. Zie hiervoor de agenda.

Carla Onderdelinden (06-37.55.35.36)
Patricia van der Haak (06-46.86.59.17)

 

CONTACT

 

Duurzame gebiedsontwikkeling met behulp van
sociale netwerken en maatschappelijke businesscases
in het belang van de community

Netwerk

Mensen verbinden zich met de all inclusive wijk omdat ze zien dat het schaalniveau van een wijk of dorp zich uitstekend leent om complexe maatschappelijke problemen aan te pakken. Door vraagstukken als energietransitie, werkloosheid, ouderenzorg, participatie of verduurzamen terug te brengen naar het schaalniveau van een wijk of dorp, lukt het om de complexiteit te ontrafelen en ontstaan er behapbare, innovatieve projecten en opschaalbare businessmodellen.
Carla Onderdelinden
Netwerkbouwer van de all inclusive wijk
Door sociale doelen te verbinden met een fysieke gebiedsopgave, kunnen we echt de behoefte van een community centraal stellen in een project. Als het dan ook nog lukt om het werk te borgen in een wijkbedrijf of coöperatie, dan heb ik mijn werk goed gedaan.
Koen Weytingh
Stadsingenieur en businessbakker van de all inclusive wijk

Het netwerk van de all inclusive wijk is een open netwerkorganisatie. Wat ons verbindt is een verlangen naar een nieuwe economie en samenleving.

Meedoen

Wil jij ook meebouwen aan de all inclusive wijk? Dan kun je je aansluiten bij het netwerk tijdens onze netwerkbijeenkomsten of contact met ons opnemen over de bijdrage die je wilt leveren.

Je bent ook van harte welkom als je met een opgave in een wijk of dorp aan de slag wilt en dit onder de vleugels van de all inclusive wijk zou willen doen. We kunnen je dan ondersteunen met onze aanpak.

Een kerngroep draagt zorg voor het netwerk en de doorontwikkeling van het concept (dienmodel). De bekostiging hiervan vindt plaats vanuit het verdienmodel (trainingen, opleidingen, publicaties, advies).

Waarom meedoen met de all inclusive wijk?

 

Mensen willen meer zeggenschap over hun eigen leven en leefomgeving en zoeken nieuwe mogelijkheden om zelf vitale functies te organiseren.

Bedrijven en organisaties willen continuïteit en zijn op zoek naar speelruimte en ideeën om te innoveren en te transformeren.

Gemeenten willen taken en budget decentraliseren en burgers activeren.

Activiteiten van het netwerk

 1. ontwikkelen van all inclusive wijken en dorpen
 2. pionierende wijken en dorpen podium geven voor hun lokale maatschappelijke calls
 3. organiseren van leer-doe communities of practice rondom thema’s of wijken
 4. organiseren van bijeenkomsten, trainingen, excursies die de systeemwereld en de leefwereld verbinden
 5. pioniers in de nieuwe economie podium geven voor hun verhalen, ervaring en producten

 

In de agenda vind je de activiteiten van het netwerk.

 

Uitgangspunten van het netwerk

Bij alles wat wij doen stellen wij de mens en de bedoeling centraal. Wij werken duurzaam, integraal en kijken met een holistische blik naar de economie en samenleving. Eenheidsdenken, samenwerken, kennis delen, van waarde zijn, bijdragen vanuit intrinsieke motivatie zijn uitgangspunten.

We werken op basis van vertrouwen en eigen verantwoordelijkheid. Het netwerk kent heel bewust geen juridische structuur. We zijn een zwermorganisatie. In die zwerm zijn kleinere sociale netwerken actief, bijvoorbeeld in een wijk of binnen een thema zoals zorg, energie, omgevingswet.

Wij vinden dat het schaalniveau van een wijk of dorp zich uitstekend leent om complexe maatschappelijke problemen te benoemen, te ontrafelen en op te lossen.

We werken lokaal waar het kan, regionaal, nationaal of internationaal waar dat passend is. Iedereen mag meedoen.

Download het e-book de all inclusive wijk

CONTACT

MEEDOEN

Professioneel samenwerken
collectief ondernemen
duurzaam ontwikkelen

Over ons

Patricia van der Haak

Pionier nieuwe economie, conceptontwerper, verhalenverteller

Joost Kroes

Gebiedsontwikkelaar, wijkondernemer, transitiemanager

Koen Weytingh

Gebiedsontwikkelaar, ontwerper, businessmodellen

Carla Onderdelinden

Pionier nieuwe economie, netwerkbouwer, wijkondernemer

 

Onze passie achterna: bouwen aan een waardevolle economie, een inclusieve samenleving en een duurzame leefomgeving. Dansend door de schalen: van buurthuis tot boardroom. Bouwen aan een droom die groter is dan wijzelf. Bouwen aan de all inclusive wijk ...

Zie ook:
www.toekomststerk.nl
www.transitiereizen.nl

 

Contactpersonen van de all inclusive wijken

 

wijk/dorp/stad contactpersonen
Arnhem, Spijkerkwartier Patrick Hoogenbosch
Arnhem, Paasberg Caroline Rijnbeek
Arnhem, Klarendal Monita Polman
Deventer, Deltabuurt Koen Weytingh
Neerijnen, dorp Varik Henry Mentink
Nijmegen, Hengstdal Patrick Hoogenbosch
Nijmegen Noord, Lent Leonie Schuur
Nijmegen, Bottendaal Pim de Ridder
Nijmegen Noord, Oosterhout Odilia Kortsmit
Nijmegen, West Merita van Mook
Overbetuwe, dorp Driel Eelco Tans
Wijchen, Alverna Tim Smit / Dorien te Pas
Zevenaar, stad Zevenaar Guus Koenders
Zwolle, Dieze Joost Kroes
Zwolle, Hanzeland Robert Colijn


Partners:

 • Gelders Energie Akkoord / Tafel wijk van de toekomst
 • Leefbaarheidsalliantie provincie Gelderland / Spectrum Elan
 • Rijk van Nijmegen 2025 / Rabobank en gemeenten RvN
 • Democratic Challenge / VNG en het ministerie van Binnenlandse Zaken
 • VNG Academy


Professioneel samenwerken
collectief ondernemen
duurzaam ontwikkelen

CONTACT

 
Kerngroep:

 • Carla Onderdelinden (06-37553536)
 • Koen Weytingh (06-21573433)
 • Joost Kroes (06-21814616)
 • Patricia van der Haak (06-46865917)

Bezoek:

 • Arnhem: De Broedplaats, Spijkerstraat 125, Arnhem
 • Deventer: Mr. H.F. de Boerlaan 151, Deventer

Post:

 • de all inclusive wijk
 • Vondellaan 22
 • 6824 ND Arnhem
X